Ingen insyn!

Jo, så här är det tänkt att det ska fungera. Betygsgenomsnitt är alltså något som kan påverka potentiella elevers val av skola och därmed skada en enskild friskola ekonomiskt. Den fria konkurrensen...