Ingen insyn!

Jo, så här är det tänkt att det ska fungera. Betygsgenomsnitt är alltså något som kan påverka potentiella elevers val av skola och därmed skada en enskild friskola ekonomiskt. Den fria konkurrensen...

Det svarta

Pimpad med julslips inför fullmäktige. ”Vem är du?” ”Jag är döden.” ”Har du kommit för att hämta mig?” ”Nej, jag är det svarta i din julslips.” Please follow and like us:

Daglönare

Det finns historier som, trots sin lågmäldhet, kan skaka om stora delar av den yrkesmässiga självförståelsen. Här kommer en sådan som inträffade när jag fortfarande arbetade som gymnasielärare. Fem minuter in i lektionen...