Hugg i!

Det återstår fortfarande att bevisa det gåtfulla sambandet mellan motivation att arbeta och socioekonomisk status. Timbro har lärt oss att en fattig jävel motiveras att söka och arbeta mer om inkomsten är låg, men en rik och betydelsefull medborgare motiveras att arbeta mer om hon garanteras en hög avkastning på kapital.

Please follow and like us: