Cheva bilder

Jag misstänker att jag återigen bör köpa en säckig, häckig jänkare och pimpa den med antinazistiska och antirasistiska attribut och köra runt med den i hemkommunen. Då når jag antagligen fler än...

SD tillåter en viss invandring

Har begått debattartikel i den lilla lokala webbtidningen Forshaga-DejeNytt.se vilken följer här nedan. Enligt sverigedemokratisk retorik har invandringen bidragit med ”samhällsupplösande mångkulturalism, skapat stora och allvarliga problem i form av segregation, utanförskap,...