Whataboutism och förintelsen

Allting handlar om idag. Inte att Auschwitz befriades för 75 år sedan. Det handlar om hur man förhåller sig till sin egen historia och eventuellt använder sig av den. Sverigedemokraternas lik i garderoben skiljer sig från i stort sett alla andra partiers lik eftersom SD fortfarande har bruk av liken, då de utgör kärnan av partiets ideologi.

Please follow and like us: