Fridays For Future

Få saker är mer hoppingivande än en kommande och ansvarstagande generation. Min egen generations trögtänkta och globalt utspridda betonghäckar, representerar en bokslutsfixerad motpol som inte förstår att Excelbladets gröna profilfärg inte har...

Runsten

Den här rackaren gör sig påmind ganska ofta, obeaktat att jag personligen har tröttnat på den. Men behovet av god källkritisk undervisning är alltjämt behövligt och det får man inte tröttna på....