Mäster Palm

Så står han där på sin piedestal, mäster Palm, pionjär och agitator som texten under hans fötter förklarar. Men vad gör han här, i Vingåker framför järnvägsstation? Jag har ett bestämt minne...

Piss i pet

Den fundamentalt o-charmiga och identitetslösa utsikten kunde vara hämtad från ett stort antal parkeringsfickor längs de större europavägarna, men den här gången är det alldeles öster om Kristinehamn. Egentligen oviktigt var, men...

Enkla arbeten

Passerar bildligt talat ett offeraltare som ärar de AK-arbetare vilka med blod, svett och förbannelser byggde väg genom öde land och en stensatt valvbro av betong över Halgån vid Brattfallet. Till sin...