Patriciervillan i Hagfors

Något utanför det som bildar en diffus stadskärna ligger Hagfors gamla järnvägsstation, ett imponerade hus som från rätt vinkel ger intryck av att vara en patriciervilla och är ritad av Ragnar Östberg, kanske mer känd för Stockholms stadshus eller Scharinska villan i Umeå.

Men järnvägsstationen i Hagfors är som sagt inte mindre imponerande bara för att den är okänd för utomsocknes. Stationen ligger på en liten förhöjning i förhållande till den forna bangården och blickar i dag ut över en grusplan som domineras av rölleka, kärringtand och mängder av baldersbrå. Inte ett spår av räls eller slipers finns kvar. För 102 år sedan, när stationen invigdes, ledde en paradtrappa ned till perrongen vid en för ortens storlek imponerande spårområde. Där kunde resenärerna välja att åka mot Filipstad eller Karlstad. Hagfors var centralorten i Uddeholmsbolagets järnvägsföretag NKlJ med den internationellt udda spårvidden 891 mm, som motsvarar tre svenska fot av den sista bestämningen av måttet fot, vilket innebar att man satte storlek 47 som rikslikare för måttet.

Paradtrappan är idag ersatt av en smalare och tristare historia, men på framsidan finns fortfarande en skylt som pekar ut riktningen mot stadscentrum, hur diffust det nu än är med den saken i Hagfors. NKlJ dog en långsam död från första halvan av 50-talet när privatbilismen gjorde sitt intåg och persontrafiken lades ned bandel efter bandel, vilket även utgjorde mönstret för godstrafikens avveckling. 1990 var sagan all och banvallen gjordes om till cykelväg i början av detta sekel. Så gick det med den saken.

För övrigt var jag i slutet av 80-talet inne i vänthallen ett flertal gånger, eftersom jag körde buss på sträckan Karlstad-Hagfors, och var där för att hämta och lämna bussgods. Min minnesbild är att det var en orörd vänthall med kaotiskt utspritt gods på golvet. Bakom biljettluckan satt en butter farbror vars humör var lätt att sympatisera med eftersom hans arbetsplats hade varit under avveckling i tre decennier. Han gav mig en gång tidernas utskällning eftersom jag var sen med godset och det fanns minsann folk som väntade på sina grejor. En stressad hagförsing, tänkte jag, han måste vara inflyttad.

Please follow and like us: