Know what I mean, know what I mean? Nudge nudge. Say no more

Kollar in SCBs statistik från senaste årsskiftet över vilket land folkbokförda i Sverige är född i eller vars föräldrarna är födda i. Totalt landade det i 3.311.312 personer som antingen är födda utomlands, eller har en eller båda föräldrarna som är födda utomlands. Om man vänder på det var det totalt 6.918.688 personer som var födda i Sverige av föräldrar som också var födda i Sverige. Denna siffra är att vara medveten om när man reflekterar över Åkessons Mobergcitat där han nämner att Sverige består av sex och en kvarts miljon levande svenskar.

Åkesson gör sig skyldig till ett medvetet fulciterande och kring det finns många klargörande kommentarer och jag har inget att tillägga därvidlag. Det intressanta är istället hur SD agerar inför all den ilska som det väckt. De säger ingenting. Inte ett förtydligande eller klargörande. Nada. Det enda som antyder ett försvar är några retweet av SDriks där Jörgen Fogelklou skrattande viftar bort invändningar mot Åkessons tal att det är ”ännu en illitterat” som missförstått.

Detta är skickligt. SD säger i praktiken att det finns riktiga svenskar och så finns det de andra, som oansvariga politiker har släppt fram vilket har förstört Sverige. SD säger detta samtidigt som de kan förneka att de gör det. Vadå, det är ju bara ett citat av Moberg och Moberg var väl en bra kille? Förstår du inte det är du en illitterat.

SD säger inget utan ser förnöjt på hur trollarmén gå glädjebananas. Meddelandet har gått fram. ”Know what I mean, know what I mean? Nudge nudge. Say no more.”

För övrigt anser jag att SD är nazister i kostym och noterar att Vatikanstaten är med i statistiken över utrikes födda.

Please follow and like us: