Motsägelsefri kaka?

Ebba skriver: Alla de fri- och rättigheter som vi värnar i Sverige har formats i samhällen på kristen grund. Inte bara yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten, rättsstaten och demokratin. Även individualismen, jämställdheten och den...

Piss i pet

Den fundamentalt o-charmiga och identitetslösa utsikten kunde vara hämtad från ett stort antal parkeringsfickor längs de större europavägarna, men den här gången är det alldeles öster om Kristinehamn. Egentligen oviktigt var, men...