Motsägelsefri kaka?

Ebba skriver: Alla de fri- och rättigheter som vi värnar i Sverige har formats i samhällen på kristen grund. Inte bara yttrandefriheten, föreningsfriheten, religionsfriheten, rättsstaten och demokratin. Även individualismen, jämställdheten och den sexuella frigörelsen.”

Vad händer om vi lägger till lite andra saker som formats i länder på kristen grund, ex: stalinism, nazist, fascism, koncentrationsläger, internationella kvinnodagen, socialism, kommunism, cyklism, demokrati (nej förresten, det är på hellenistisk grund), bilism, miljöförstöring, senapsgas, LSD, kapitalism, nyliberalism, befrielseteologi.

Få ihop allt det här till en motsägelsefri kaka utan att skallen sprängs på dig Ebba!

Foto: Sveriges Riksdag

Please follow and like us: