Brevet till mor

Den moraliserande och förment själsligt uppbyggliga litteraturen som vi idag ofta möter i dess kondenserade form, alltså meme-pekpinnar, har sina föregångare. Detta är ett exempel ur För ungdomen och hemmet från 1924...