Jämställda löner

Idag har jag fullmäktigat med fokus på jämställda löner. Yrkandet var att höja skatten för att finansiera jämställda löner. Det röstades ner. Endast Vänsterpartiet röstade för. Efter att skattesatsen hade fastställts var...