Jämställda löner

Idag har jag fullmäktigat med fokus på jämställda löner. Yrkandet var att höja skatten för att finansiera jämställda löner. Det röstades ner. Endast Vänsterpartiet röstade för. Efter att skattesatsen hade fastställts var det dags att fatta beslut om budgeten för 2020. Då yrkade jag på en prioritering inom budgetramen tillförmån för jämställda löner. Även det röstades ner, dock efter en stunds ajournering.

Konsekvensen är att alla partier förutom Vänsterpartiet föredrar ojämställda löner framför höjd skatt. Det är diskriminering om något och det är i och med fullmäktigemötet i juni 2019 klarlagt.

Här nedan finns mina anteckningar inför debatten. Det jag främst formulerar är att det finns en prislapp på jämställda löner, som inte ens är omöjlig att hantera. Det är möjligt att förändra.

Please follow and like us: