Dumt om biografen

När distansundervisning nu blir aktuellt på många håll runt om i landet är frågan vem som tar hand om mobiltelefonerna. (Och kepsarna!) Jag vill i detta sammanhang erinra om hur man resonerade om mobiltelefoner för snart 100 år sedan. G-punkt Halfdan Liander är mycket tydlig i sin ståndpunkt. Läs och lär hur konsekventa vi är i vårt förhållningssätt. Tryggt.

Please follow and like us: