Fridays For Future

Få saker är mer hoppingivande än en kommande och ansvarstagande generation. Min egen generations trögtänkta och globalt utspridda betonghäckar, representerar en bokslutsfixerad motpol som inte förstår att Excelbladets gröna profilfärg inte har med klimatet att göra. Det finns ingen reservplanet

Please follow and like us: