Reserverat för oss

En cykelväg i hemkommunen, ett dussintal lyktstolpar är reserverade för folkförrädare, alltså för sådana som jag och alla andra som ogillar nazism.

På tisdag nästa vecka kommer en interpellation, som jag är delaktig i, att behandlas i kommunfullmäktige och vilken ställer följande fråga: ”I den händelse att länsstyrelsen utser nazister som ersättare, alternativt som ordinarie ledamöter i fullmäktigeförsamlingen i Forshaga, hur tänker sig majoriteten att hantera situationen och leda kommunen så vi inte får ett motsvarande eller liknande läge som i Ludvika efter valet 2014?”

Lyktstolpar reserverade för folkförrädare. Jaha. Och ni eller era likar har reserverade platser på Sverigedemokraternas fullmäktigelista.

Please follow and like us: