Nazi-elefanten i rummet

Jag hoppas att jag har fel, men jag är övertygad om att det kommer in nazister i fullmäktige i Forshaga kommun, eftersom Sverigedemokraternas ledamöter har samma uthållighet och spänst i uppdraget som gårdagens tulpaner på Konsum. Hälften av de som kom in i fullmäktige vid valet 2018 har hoppat av och när nazisterna väl har klivit in i detta rum kan vi förvänta oss att det kommer hända en del otrevligheter. Precis som det skedde i Ludvika.

I ett reportage från Ludvika sensommaren 2018 beskriver Peder Kadhammar hur rädslan kryper in i de demokratiska församlingarna och bland tjänstemännen efter att NMR har gjort entré i fullmäktige, genom att nazisten Per Öberg hade kuppat in sig på ett SD mandat. Egentligen är det fel att påstå att han kuppade in sig eftersom allt skedde i enlighet med regelverket. Om ett politiskt parti har öppna listor inför ett val räcker det att man anmäler sitt samtycke till Länsstyrelsen för att bli valbar. Ett skäl till att partier har öppna listor, är att de saknar kandidater och hoppas att kunna fylla de förmodade platserna genom att rekrytera kandidater i princip ända fram till valdagen i september. Något som inte är möjligt om listorna blir låsta redan i april. I Värmland verkar det på valmyndighetens webbsida se ut som om SD haft öppna listor i alla kommuner. De sena kandidaterna är listade under valsedlarna på valmyndighetens webb och en del fick tillräckligt många röster för att komma in.

Det är lika fel det är att påstå att Per Öberg i Ludvika skulle ha kuppat in sig, som att SDs ordförande i Forshaga Deje Ellinor Forssten, eller någon annan av de på samma sätt inröstade SDarna i Forshaga skulle ha gjort det, bara för att ingen av dem stod på någon låst lista i april. De har agerat helt enligt reglerna. Det finns ingen kupp alls. Däremot är det fullt rimligt att hålla SD ansvariga för att de släppte in uttalade nazister i Ludvika och är på väg att göra det samma i Forshaga. Det är något riktigt dåligt, men visar på en mycket tydlig värdering hos SD: de tycker att det är ett mindre problem att det kommer in uttalade nazister på deras mandat än att det står tomma SD-märkta stolar i fullmäktigeförsamlingarna. SS-Rottenführer Gustav Ekström, en av SDs grundare, torde vara nöjd i sin himmel.

I Ludvika beskriver Kadhammar hur sju av Socialdemokraternas 17 ledamöter ogärna yttrade sig i debatter enbart pga av NMRs närvaro i form av Per Öberg och han filmande suporterskara på åhörarläktaren. Miljöpartiet väljer att vara flera som går upp och pratar så att ingen hamnar i skottgluggen. Politiker upptäcker hur de blir stalkade och medvetandegjorde av att deras hemadresser är kända. Kommunalrådet Leif Pettersson tror att alla partier har ledamöter som inte vill prata. Det politiska samtalet tystnar, vilket i förlängningen innebär ett hot mot de demokratiska institutionernas legitimitet.

Kan vi förvänta oss samma sak i Forshaga fullmäktige som Kadhammar beskriver och nazister gör entré? Det tror jag. NMR har ett ansenligt våldskapital på sitt konto och ett flertal av deras aktivister är dömda för våldsbrott, vilket kan skrämma till tystnad trots att de är i ett radikalt numerärt underläge. Det är så ett våldskapital fungerar. Men i detta nu har inte NMR någon fullmäktigeledamot däremot finns potentialiteten, vilket gör att Forshaga kan bli mycket intressant för NMR och något att satsa på. Det är alltså rimligt att tänka sig att de uttalade nazisterna kommer att få backup i den händelse att de vågar kliva in i fullmäktige.

Jag skriver ”vågar” eftersom det inte är helt säkert att de gör det, trots eventuell uppbackning. Det innebär alltid en personlig kostnad att stå vid sidan av och veta om att man är genuint oönskad i ett sammanhang, att veta att man är nazi-elefanten i rummet som hitintills alltför många duckat för. Låt dem få reda på det, liksom deras kolportörer, alltså Sverigedemokraterna.

Please follow and like us: