Daglönare

Det finns historier som, trots sin lågmäldhet, kan skaka om stora delar av den yrkesmässiga självförståelsen. Här kommer en sådan som inträffade när jag fortfarande arbetade som gymnasielärare. Fem minuter in i lektionen...