Fullmäktige med Furugård i Forshaga?

Mänsklig storhet växer i samma mylla som dess absoluta motsats, vilket betyder att vi inte kan ta den för given. Det är viktigt att komma ihåg när man ska bekämpa nazism. Solidaritet och egoism grundläggs med samma byggstenar men på totalt olika sätt och ska man bekämpa nazism framgångsrikt måste man samtidigt bekämpa fattigdom och ojämlikhet.

Skrämsel, rädsla och obehag. Det är nazisternas växelmynt.

Jag hoppas att jag har fel, men jag är övertygad om att det kommer in uttalade nazister i fullmäktige i Forshaga kommun, eftersom Sverigedemokraternas ledamöter har klen uthållighet i uppdraget. Hälften av dem som kom in i fullmäktige vid valet 2018 har hoppat av och när nazister väl har klivit in i detta rum, kan vi förvänta oss att det kommer hända en del otrevligheter. På det finns exempel.

Otrevligheter inträffade i Ludvika efter förra valet: sju av 17 Socialdemokratiska ledamöter yttrade sig ogärna debatter. Miljöpartiet valde att vara flera ledamöter skulle prata så att ingen hamnade i skottgluggen. Politiker upptäckte hur de blev stalkade och medvetandegjorda att deras hemadresser var kända. Kommunalrådet Leif Petterssons uppfattning var att alla partier hade ledamöter som inte vill prata.

Berättelser om att det politiska samtalet blir tystare har vi kunnat ta del av från reportage i tidningar och forskningsrapporter från Högskolan Dalarna. Häri ligger det riktigt allvarliga. När demokratiska institutioner tystnar hotas deras legitimitet, vilket i sin tur gynnar nazisterna.

Det är fel, som det ibland påstås, att NMR i Ludvika skulle ha kuppat sig in på ett SD-mandat. Nej, de agerade helt enligt reglverket. Det var lika lite kupp som när SDs ordförande i Forshaga Deje Ellinor Forssten kom in i fullmäktige. Det räcker att anmäla sin kandidatur till Länsstyrelsen och sedan hoppas på att få några röster. Så går att göra om ett partis lista inte är låst.

Däremot är det fullt rimligt att hålla SD ansvariga för att de släppte in uttalade nazister i Ludvika och är på väg att göra det samma i Forshaga. Det är något riktigt dåligt, men visar på en mycket tydlig värdering hos SD: de tycker att det är ett mindre problem att det kommer in uttalade nazister på deras mandat än att det står tomma SD-märkta stolar i fullmäktigeförsamlingarna. SS-Rottenführer Gustav Ekström, en av SDs grundare, torde vara nöjd i sin himmel.

Att bekämpa nazism måste även vara att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Det glöms allt för ofta bort och vi är i ett läge där enkelt uttryckt den rike killen, säger till medelklasskillen, att ”den där svarte fattige killen, han vill ta dina pengar ska du veta”. Och medelklasskillen har börjat tro på den rike killen och betalar honom för sitt skydd. Så torgförs främlings-, kvinno- eller HBTQ-fientlighet. Här har vi ett grundproblem, ojämlikheten och vilken slutsats man ska dra av detta.

Även arbetare kan rösta på Sverigedemokraterna och detta är vad som händer.

Uttalade nazister, alltså de som Sverigedemokraterna släpper fram, har ett ansenligt våldskapital. Ett våldskapital vilket de som grupp har meriterat sig för och jag antar att det finns personer som både är kapabla och önskar att ge mig rejält med stryk. Men rädd för dem, det är jag ta mig fan inte. Och det är så våldskapitalet tynar bort.

Mänsklig storhet växer i samma mylla som dess absoluta motsats vilket betyder att vi inte kan ta den för given. Därför måste vi arbeta för ett jämlikt samhälle. Vi måste försvara de demokratiska institutionerna genom att få fler människor att vilja ta del av våra gemensamma angelägenheter. Vi måste på varje nivå, i varje politisk församling, arbeta för ett jämlikt samhälle. Det är så man bekämpar nazism. Ett alternativ är annars ett fullmäktige i Forshaga med Furugårds skugga.

Please follow and like us: