Avpolitisera och låt polisen kunna registrera fackligt medlemskap

Vad har Sverigedemokraterna motionerat om i Riksdagen angående fackföreningar? Här nedan finns en liten lista med länkar att gotta sig i för den som ogillar fackföreningar. Vi som gillar fackföreningar kan istället bli förbannade.

Sammanfattningsvis kan man säga att motionerna behandlar ett fåtal frågor som återkommer med viss envishet: a) det ska inte vara möjligt att utesluta någon ur en fackförening pga politiska ståndpunkter, b) inget skatteavdrag för fackföreningsavgifter, c) polisen ska kunna registrera facklig tillhörighet, samt d) förbud för fackföreningar att ge bidrag till politiska partier.

Att SD vill gripa in i fackföreningars stadgar så att det blir omöjligt att utesluta aktiva rasister eller nazister är inte så förvånande. De ser naturligtivs en möjlighet att ta över organisationer. Något annat handlar det självfallet inte om och om de skulle lägga vantarna på en fackförening, kan vi räkna med att de inte längre kommer att vara motståndare mot bidrag, åtminstone inte i praktiken. Därutöver har de ett starkt intresse av att snöpa de fackliga organisationerna och de uttrycker det väldigt rakt på, ”Avpolitisera fackförbunden!” var ett stridsrop i en debattartikel våren 2018 med

Att avpolitisera fackförbunden ska ses mot bakgrunden att SD, precis som Hitler, är överens om ett korporatistiskt ideal, där var och en har sin plats i tillvaron. (1) Det är inte frågan om någon höger- eller vänsterskala här inte, ingen klasskamp, utan det som propageras är en naturlig balans som på intet sätt ska kastas över. Det som är viktigt för SD är nationens intressen. Korporatistiska ideal av den här sorten är typiska för fascistiska rörelser. Kring detta är Jimmie Åkesson väldigt tydlig i sitt Almedaltal från 2017.

Korporativism tänker sig ett samhälle som en kropp ”corpus”, där alla grupper ska arbeta åt samma håll och klasskamp så småningom förbjuds. I slutändan förbjuds även politiska partier, utom ett. Tänk på det en stund och diskutera sedan i bikupor.

Att enbart se på motioner ger långt ifrån hela bilden. Men förutom motionerna som de skriver har SD egentligen ingen större agenda inom arbetsmarknaden, än att vara lojal med Svenskt Näringsliv. Det är så vi kan se svängningen kring vinster i välfärden eller hur man ser på skyddsombud och vilka som ska ha mandat att utse dem. Att byta ståndpunkt är för SD inget problem eftersom populismen ingår i deras DNA.

Motionerna

Staten ska bestämma vem som får vara med i en fackförening, så tycker SDs Markus Wiechel att det ska vara eftersom han inte gillar att en fackförening har sina egna stadgar och emellanåt har uteslutit aktiva SDare. Offerkofta säger jag, sluta att vara rasister eller nazister så blir ni kvar i fackförbunden. Det här är ett krav som återkommer i flera motioner under åren, förutom föregående länk så även i: Sveriges arbete i Europarådet 2019, Politisk uppfattning som diskrimineringsgrund, Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017, Politisk åskådning som diskrimineringsgrund, Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014, Fackligt skydd, Motion med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling, Alla arbetstagares rätt till fackligt skydd, Motion med anledning av redog. 2012/13:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling, Arbetstagarens rätt till fackligt skydd, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, Motion med anledning av skr. 2011/12:177 Riksrevisionens rapport om hur Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete mot diskriminering, Arbetstagares rätt till fackligt skydd,

Att fackförbunden har mandat att utse skyddsombud, gillar inte SDs Magnus Persson, som formulerat en fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark med innebörden ”vad ska du göra åt detta!” Interpellationen synes gå emot deras egen budgetmotion 2016 eller 2014 då de pratar om ett bidrag till fackföreningar för att utbilda skyddsombud. Samma sak i motionen som kommenterar vårbudgeten 2015 eller vårbudgeten 2013, då SD nästan låter som om de tycker att fackföreningar gör bra saker då de skriver ”En annan viktig aktör i arbetet för en god arbetsmiljö är fackföreningarna.” Samma uppfattning framfördes i en motion 2014 respektive 2013 Men så tycker de alltså inte längre.

Fackförbundens koppling till A-kassan är förlegad, tycker Magnus Persson med flera och vill att den ska överföras till Försäkringskassan. Det låter som en stabil idé. Not.

Mot proportionen om förändring i strejkrätten, är en udda fågel i sammanhanget och helt plötsligt skulle man kunna tro att SD stod på arbetarnas sida. Nope, så var det inte. De hade en reservation som gick ut på att det var för klent beslutsunderlag.

Slopat avdrag för medlemskap i fackförening, så tycker SDs Markus Wiechel med flera och klämmer i med en motion om detta.

Polisregister med känsliga uppgifter, tycker Richard Jomshof är en bra grej och har motionerat om det. En sådan känslig uppgift som polisen ska kunna få registrera är facklig tillhörighet. Jomshof återkommer flera gånger i denna fråga. Förutom ovanstående från 2019, har han samma motion 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,

Återinförandet av skattereduktion för fackföreningsavgift, det är något som ogillas av David Lång.

Ökad insyn i finansiering av partier – ett utbyggt regelverk, vill Olle Felton med flera ha, samtidigt som de klämmer i med att fackföreningar som utesluter aktiva SDare är odemokratiska.

Förbud mot att skänka fackföreningens pengar till politiska partier utan den enskilde medlemmens tillstånd, så tänker Magnus Persson och Sara-Lena Bjälkö att det ska vara. Kostar man på sig hur bidragen från fackföreningar trillade in till Socialdemokraterna, vilket är det parti de siktar in sig på, framgår det att Svenska kyrkan var en bidragsgivare till sossarna i nivå med IF Metall.

(1) Hitler skriver i Mein Kampf del 1: ”Skiljaktiga stånds- och yrkesintressen är inte liktydigt klasskillnad utan är en naturligt följdföreteelse av vårt ekonomiska liv. Yrkesgrupperingen står på intet sätt i vägen för en verklig folkgemenskap, ty denna består i nationens enhet i alla de frågor, som röra nationen som sådan.” (s. 302), Hägglunds förlag, 1992.

Please follow and like us: