Gemensam vårdnad

En typiskt drag hos Sverigedemokraterna är att det hela tiden finns en stark tendens hos dem att köra fingrarna rakt ner i den nazistiska syltburken. Företrädare för partiet blir gång på gång påkomna med att gilla, dela, ge stöd eller på annat sätt gynna en nazistisk eller rasistisk riktning på tillvaron. Detta är en av normaliseringens mest betydelsefulla drivkrafter av intolerans och dumheter eftersom det förskjuter hela värderingsspektrat; och det finns många som uppmärksammat dunheterna. Den här länkade listan är bara ett exempel och den radar upp mer än 300 dumheter som kan kopplas till sverigedemokratiska företrädare på riks- eller lokalnivå.

Att Sverigedemokraterna har skelett i garderoben är inget unikt för dem. Det är svårt att hitta någon politisk rörelse förutan något sådant. Men det som skiljer ut Sverigedemokraterna från de övriga partierna är de fortfarande använder skeletten eftersom de uppenbarligen gillar dem. De grundades av nazister och har förvaltats av nazister och klär de sig i kostym; därför är det begripligt varför Jimmie Åkesson proklamerade en nolltolerans mot rasism. Varför i hela friden skulle han göra det, om det inte behövdes läggas locket på? Det är inte gångbart med bruna uniformer, spontanheilande eller Horst Wessel lied?

Att ha fingrarna i den nazistiska och rasistiska blandsyltburken synes vara en spetskompetens hos många av Sverigedemokraternas företrädare, så även i Töreboda, där en nazistisk organisation har etablerat sig genom att köpa ett hus, vilket de kallar Svenskarnas hus. Det kan låta storvulet med ett Svenskarnas hus i Älgarås, men ett sådant finns och det är uppmärksammat av den lokala Sverigedemokratiska ordföranden Marco Terenziani som kallar den bakomliggande föreningen Det fria Sverige för opolitisk.

Nej, den är inte opolitisk. Det fria Sverige är ett i raden av nazistiska eller fascistiska organisationer som avlöser varandra. Till stora delar är det samma personer som startar upp den ena organisationen efter den andra. I det här fallet rör det sig om filurer som kommer från det avsomnade Svenskarnas parti, Nationaldemokraterna, INFO-14 e.dyl. och nu har de alltså ett krypin i Älgarås, Töreboda kommun. Men det är bara en opolitisk förening som håller på med gammal kultur och trevliga familjetillställningar säger Marco, som även delar inlägg från föreningens medieplattform Svegot. Inga problem med det tycker Marco.

Hus som härbärgerar nazister och rasister är inte unikt för Töreboda. Det finns även i Deje, som är den ort där världens första nazistparti utanför Tyskland bildades. Det tillhör alltså en av de heliga platserna för nazister i Sverige. Men det finns även en annan likhet. Sverigedemokraterna i Forshaga delar även de från den nazistiska plattformen Svegot.

En av de 43 som gillar denna uppdatering är Sverigedemokraternas ordförande i Forshaga.

Det delade inlägget är i sig inget annat än en rewrite av en artikel från Nyheter Idag, men varför är Sverigedemokraterna i Forshaga inne på en nazistisk medieplattform och dessutom delar därifrån? Den enkla förklaringen är nog att detta är nyheter som finns i flödet hos Sverigedemokraterna, vilket för övrigt är en förklaring som Marco antyder.

Jag tycker att det går att sluta sig till att det finns en skärningspunkt, en yta, en area som utgör en gemensam vårdnad, vars vårdnadshavare är Sverigedemokraterna och alla andra på den extrema högerkanten. Så lätt det blir då att det slinker med ett inlägg från en skamlös nazisajt fast man inte tänkt sig det, ungefär som ett spontanheilande under de tidiga kampåren.

Please follow and like us: