Ingen insyn!

Jo, så här är det tänkt att det ska fungera. Betygsgenomsnitt är alltså något som kan påverka potentiella elevers val av skola och därmed skada en enskild friskola ekonomiskt. Den fria konkurrensen måste skyddas. Uppgifterna kan även användas av illasinnade konkurrenter, alltså uppgifter om inte bara betyg utan även elevsammansättning och elevbakgrund. Och så kan det ju inte vara. Detta är ju en typ av företagshemligheter! Det menar SCB och Kammarrätten i Göteborg håller med. Jodå, så är det och så är det tänkt att fungera på en fri marknad. Den är fri i den meningen att var och en är fri att göra oinformerade val. ”Because I’m worth it!” skulle någon kunna säga, kanske Anders Hultin, som han sade när han körde John Bauer i diket. Men det sade han i och för sig utifrån ett annat perspektiv än elevernas, skolledarnas och lärarnas.

Men tänker man efter borde det här synsättet rimligtvis kunna vidgas till att omfatta fler områden inom välfärden. Tänk så mycket mindre ångestladdad valet av äldreboende skulle vara om man inte behövde förgifta sitt sinne med uppgifter om mortalitet. Eller val av ambulansföretag som kör dig till det privata sjukhuset med läkare och sjuksköterskor, gud vet hur många eftersom det är en företagshemlighet. Skulle man inte kunna driva det ytterligare några steg och hålla all utbildningsnivå för all personal inom all privatiserad välfärd lite så där hemligt i alla konkurrensvänlighet? Lite får man väl ändå bjuda till om man vill ha en fungerande marknad?

Please follow and like us: