Solnedgång

Fördelen med en vacker himmel är att den är hyggligt demokratisk. Alla har i princip möjlighet att ta del av den i något skede, trots gatlyktor och höghus. Dessutom blir det ointressant att tala om var man hittade just denna himmel eftersom den inte går att återvända till. Den är fullständigt omöjlig att privatisera. Däremot skulle man kunna privatisera kungahuset. Då kan royalisterna ha en liten förening där man samlas och skrapa med foten inför en förment, men obegripligt överhöghet.

Notera att kungahuset inte är samma sak som de kungliga husen, alltså slotten. De ska vi behålla i allmän ägo. Inget gratisätande och gratisboende i min värld om du har råd och råd har Bernadotterna.

Please follow and like us: