Skitpack!

Lärarförbundet Lidköping har bjudit in alla gruppledare i kommunfullmäktige för ett samtal, förutom SD, vilket är lättbegripligt. Enligt SD i Lidköping själva har de fått följande förklaring som de publicerar på sin egen Facebooksida: ”SD har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som går stick i stäv med Lärarförbundets värderingar.”

SD blir av lättbegripliga skäl förnärmade av detta, likaså deras påtagligt flitiga svans som uttrycker sig på ett sätt som lämnar lite utrymme för missförstånd. Jag menar alltså att det inte går att missförstå varför Lärarförbundet säger att SD har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som går stick i stäv med Lärarförbundets.

”Skitpack som utesluter SD. Framöver kommer dom att få äta upp det med råge.” Det var bra sagt tycker SD Lidköping som ger en tumme upp, samtidigt som de bekräftar Lärarförbundets ställningstagande. Likaså tycker SD att det var bra sagt, om en lokal företrädare för Lärarförbundet, att enda fördelen med att vara dum i huvudet är att det inte gör ont.

SD är inte ett parti som alla andra.

Please follow and like us: