15 % ner i graven innan 65 års ålder

Det gick igår att läsa i Expressen om att männen dör tio år yngre i Munkfors än i Danderyd och så kan man se på saken, men det är lite för enkelt att bara stanna därvidlag. En aspekt att hålla i minnet är att Munkfors är en niondel av Danderyds storlek och att det dör ca 35 män per år i Munkfors. Om någon ung dör kommer det därför ha stor påverkan på statistiken. Förra åren dog fyra män i Munkfors som var mellan 43-56 och det påverkade.

Kostar man däremot på sig att se över ett längre tidsperspektiv blir bilden något mer stabil. I grafen kan man se döden i tioårsintervaller när män i Munkfors respektive Danderyd lämnar in under åren 2007-2018. Munkfors har röd färg och Danderyd passande nog blå färg. Grafen baseras på SCBs databas över döda, regionalt sorterade per kön och år. Staplarna representerar procentuell andel döda inom respektive tioårsperiod och kommun.

Männen i Munkfors är snabbare ner i graven och 15 % av dem har landat där innan pensionsåldern, till skillnad från 10 % av männen i Danderyd. Majoriteten av männen i Danderyd dör efter 85 års ålder, medan det inte är så för männen i Munkfors där knappt 50 % dör mellan 65-85 år.

Hur ska det här förklaras? Den enkla är väl att klasstillhörighet spelar roll och det är ingen ny förklaring som tar fasta på utbildning, ekonomiska förutsättningar och riskerna i yrkeslivet. För att fördjupa sig i det sistnämnda, arbetslivets betydelse, tycker jag det finns skäl att dyka ned i Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om arbetsrelaterad dödlighet. Den är mycket intressant. Länkar här nedan.

Med tanke på Danderyd kommuns ekonomiska problem skulle de antagligen kunna spara en hel del om kommunen fick samma socioekonomiska profil som Munkfors. Något att tänka på när det är brist på solsidetomter att sälja.

Arbetsrelaterad dödlighet– delrapport 1
Arbetsrelaterad dödlighet– delrapport 2

Please follow and like us: