Utan Aristoteles – fattar nada!

”Utan Aristoteles blir det väldigt svårt att förstå hur katolska kyrkan och den heliocentriska världsbilden kom att forma Europa.” Tja, påven erkände den heliocentriska världsbilden ordentligt först 1979.

Ebba Bush Thor har fått hjärnsläpp efter att ha läst Skolverkets utkast till ämnesplaner för grundskolan och hon drar nu en lans för det hon tror går hem i stugorna. Det handlar alltså om populism på samma nivå som idén om en litteraturkanon. Den kunde hon inte heller.

”Men hur förstår man efterkrigstiden, inklusive dess uppgörelse med nazismens och fascismens idéer eller det kalla kriget mellan västvärldens liberala ideal och östblockets kommunism, om man inte först har fått lära sig om demokratins rötter i Aten? Hur förklarar man ens ordet demokrati utan att nämna antikens Grekland?” Tja, antikens Grekland nämns inte ens på KDs egen webbsida, om man nu får för sig att använda sidans sökfunktion. Däremot förklaras ordet demokrati:

”Demokrati 
De mänskliga fri- och rättigheterna är centrala för om ett land kan anses vara en demokrati eller inte. En demokratidefinition kan inte utgå enbart från graden av rösträtt, antal politiska partier, fria val, och så vidare. Den måste i lika stor utsträckning beakta graden av yttrande-, press- och rörelsefrihet, liksom tillgång till dessa fri- och rättigheter oberoende av kön, etnicitet, trosåskådning, sexuell läggning, eller funktionshinder.”

Tja, det får väl då ses som en torftig förklaring utifrån Ebbas egen definition.

Men en sak är lite kul som Ebba prickar in i sin artikel. Hon skriver: ”Den som inte känner sin historia är dömd att upprepa den.” Nå, då säger jag: ”Franz Von Papen”.

Please follow and like us: