Konsthallen

Har besökt en konsthall i närområdet av hemmets härd och noterar att konsthallen som sådan uppvisar en mer imponerande verkshöjd än stora delar av utställningen. Sätter mig försiktigt på en bänk för en stunds kontemplation över detta och hoppas att det är just en bänk och inte ett av mig missuppfattat konstverk.

Please follow and like us: