Talepunkts-chatbot

Det är nedslående att se en argumentationslinje enligt parti 1-2-3-4 som har kommit överens om X samt att parti 5 inte ska ha något inflytande över X, men samtidigt förutsätter parti 5:s passiva stöd. Går det att ha mer inflytande än att vara förutsättningen för att X blir realiserat?

Men det skulle inte vara lika nedslående om talepunkts-svaren från parti 1-2-3-4 inte var i nivå med en chatbot.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag

Please follow and like us: