Nummer 28

Av de 41 ledamöter som är valda till fullmäktige i Forshaga har jag begåvats med nummer 28, vilket är den turordning som Vänsterpartiet tilldelades ett av sina mandat vid fördelningen av platserna.

Första mötet var kort eftersom kommunalrådet höll sig kort. Ledamöterna hälsades välkomna och introducerades i uppdraget med uppmaningen att om vi skriver motioner ska man ställa tre olika frågor: a) är motionen lämplig, är det viktigt för kommunen, är det en politisk- eller tjänstamannafråga, eller har motionens andemening redan införts b) om det motionen syftar till är lagligt och man kan ta hjälp av tjänstemän i kommunen i denna fråga, samt c) som brukligt i fullmäktige i Forshaga är, ska förslaget vara finansierat så det framgår hur kostnadsteckningen ska göras. Jag tycker att det var överflödiga pekpinnar som delades ut av kommunalrådet. Det är inget större problem om ledamöter lägger olämpliga motioner som syftar till ofinansierade olagligheter eftersom den demokratiska strukturer tillåter det. Problemet blir först reellt om fullmäktige antar dem.

Please follow and like us: