I demokratins tjänst

Har denna dag iklätt mig ett uppdrag i demokratins tjänst. Märkligt nog möter jag en uppfattning genom kommentarer om att sitta i en valnämnd är ett mindre viktigt uppdrag. Något som man får genom att bli bjuden med armbågen. Jag är av en annan uppfattning. Det är ett av de viktigaste uppdragen eftersom det ska utgöra en garant för att saker och ting går rätt till och det finns uppenbarligen tendenser som pekar mot ett misstroende för att saker och ting går rätt till.

Please follow and like us: