Normaliseringens banala praktik

Dagens extraerbjudande: Nazistisk orkestersektion, avsedd för ockupationsmaktens inmarsch i för leken aktuell huvudstad. Avtagbart huvud på tubaspelaren (ej original). Soldat som trakterar virveltrumma är i icke stridbart skick då betydande kött-, brosk- och skinndelar saknas på vänsterfoten. Kan dock fungera som administratör i ett dödsläger. Specialpris för gammel-, ny- och nyssnazister, samt för partister som vill ha dem som regeringsunderlag. Arvegods från avliden ingift släkting i tre led. Detta är exempel på normaliseringens praktik i dess banalitet.

Please follow and like us: